هاستینگ سیپنل (ترکیه) با ترافیک نامحدود

هاستینگ سیپنل (ترکیه) با ترافیک نامحدود

250MB-CPANEL-TR

250 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک NVMe
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگ
دیتاسنتر کامنت ترکیه
آپتایم ۹۹.۹%

 • ۱ گیگ میزان رم
 • ۱ هسته پردازنده
 • ندارد ادآن دامنه
500MB-CPANEL-TR

500 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک NVMe
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگ
دیتاسنتر کامنت ترکیه
آپتایم ۹۹.۹%

 • ۱ گیگ میزان رم
 • ۱ هسته پردازنده
 • 1 عدد ادآن دامنه
1024MB-CPANEL-TR

1024 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک NVMe
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگ
دیتاسنتر کامنت ترکیه
آپتایم ۹۹.۹%

 • ۱ گیگ میزان رم
 • ۱ هسته پردازنده
 • 2 عدد ادآن دامنه
1512MB-CPANEL-TR

1512 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک NVMe
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگ
دیتاسنتر کامنت ترکیه
آپتایم ۹۹.۹%

 • ۱ گیگ میزان رم
 • ۱ هسته پردازنده
 • 4 عدد ادآن دامنه
2048MB-CPANEL-TR

2048 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک NVMe
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگ
دیتاسنتر کامنت ترکیه
آپتایم ۹۹.۹%

 • ۱ گیگ میزان رم
 • ۱ هسته پردازنده
 • 5 عدد ادآن دامنه
3072MB-CPANEL-TR

3072 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک NVMe
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگ
دیتاسنتر کامنت ترکیه
آپتایم ۹۹.۹%

 • ۱ گیگ میزان رم
 • ۱ هسته پردازنده
 • 6 عدد ادآن دامنه
UNLIMITED MB-CPANEL-TR

نامحدود مگابایت فضا
(به شرط مصرف منصفانه)
ترافیک نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
بک آپ هفتگی
هارد دیسک NVMe
کنترل پنل ®cPanel
پورت شبکه ۱۰ گیگ
دیتاسنتر کامنت ترکیه
آپتایم ۹۹.۹%

 • ۱ گیگ میزان رم
 • ۱ هسته پردازنده
 • نامحدود ادآن دامنه